hulp nodig?
Neem contact op met ons!
(+31) (0) 475 - 461 574
ma t/m vr: 9.00 - 17.00u
Bel mij terug
Bel mij terug

Mens & milieu

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, met oog voor 'mens en milieu', staat bij Rederij Cascade hoog in het vaandel. We streven tijdens de exploitatie na om het milieu zoveel mogelijk te ontzien en spannen ons continu in om arbeidsomstandigheden en -voorwaarden te verbeteren, dit alles met oog voor (de inwoners van) ons werkgebied.

Milieu

In alle bedrijfsprocessen worden maatregelen genomen om ons milieu te ontzien en bij te dragen aan een groenere wereld. Dit begint al op kantoor: alle administratieve processen zijn geautomatiseerd, zodat er nog nauwelijks papier nodig is voor de boekhouding. Ook uitgaande documenten, zoals facturen, offertes en bevestigingen worden standaard digitaal verzonden. 

Daarnaast zijn alle ruimtes op onze Cruise Terminal voorzien van bewegingssensors, zodat verlichting automatisch uitgeschakeld wordt als de ruimte niet gebruikt wordt. Alle afval aan boord wordt zoveel mogelijk gescheiden, waaronder etensresten, plastic, kunststof en papier. Ook aan boord van ons schip 'Stadt Wessem' is tijdens de restyle in 2015 gekozen voor ledverlichting. Vanzelfsprekend wordt alle afvalwater aan boord opgevangen in fecaliëntanks, maar is er op de terminal ook daadwerkelijk een innamepunt, dat aangesloten is op het gemeentelijke riool. Daarnaast gebruiken wij sinds 2017 brandstofadditieven, waardoor de uitstootgassen aanzienlijk gereduceerd worden, maar ook de standtijd van smeerolie verlengd wordt en de motoronderdelen zelf aan minder slijtage onderhevig zijn. 

Mens

Binnen onze bedrijfsvoering is er ook continu aandacht voor de mens. In de eerste plaats voor onze medewerkers; we trachten hun arbeidsomstandigheden te verbeteren door onnodige werkdruk weg te nemen, doordat onze bedrijfsprocessen recentelijk allemaal geautomatiseerd zijn. Daarnaast proberen we continu de veiligheid op de werkvloer te verbeteren, bijvoorbeeld het bijhouden van checklists van machines en keukenapparatuur. 

Ook op het gebied van arbeidsvoorwaarden proberen we meer comfort te bieden aan onze medewerkers. Zo zijn we sinds kort aangesloten bij de vrijwillige cao dagrecreatie, geïnitieerd door onze branche-organisatie RECRON. Deze cao biedt extra voordelen voor werknemers in ruil voor de flexibiliteit, die wij van hen verlangen i.v.m. ons seizoenskarakter. 

We hebben ook aandacht voor de mens buiten onze bedrijfsgrenzen. Zo sponsoren wij diverse initiatieven in de regio, soms in gelden, maar veelal ook in natura. Denk bijvoorbeeld aan de ligplaats en afvaartlocatie, die wij op onze Cruise Terminal kosteloos beschikbaar stellen aan het Maas Binnenvaartmuseum, maar ook de stichting Zonnebloem en overige verenigingen en comités in onze directe omgeving. Bovendien zetten wij ons uit fatsoen in om de mogelijke overlast van onze exploitatie te voorkomen. Als het schip 's nachts terugkomt aan de steiger, begeleiden we de gasten bijvoorbeeld mee naar de parkeerplaats om geluidsoverlast op de havenboulevard zoveel mogelijk te beperken. Ook in onze route- en parkeerinstructies wijzen we onze gasten op parkeergelegenheid, net buiten de woonconcentraties, zodat de leefbaarheid voor omwonenden niet tezeer in het gedrang komt. 

Deel deze pagina op